Reglement Sloeproeien


 

VEILIG SLOEPROEIEN

 

 

 

 

 

 

 

 


Om de veiligheid tijdens de roeitocht te waarborgen, zijn de volgende afspraken voor bemanning en stuurman/vrouw nodig.

 • Tijdens de vaart houden wij ons aan de regels van het BPR (Binnenvaart politie reglement).
 • Goed zeemanschap is een primaire eigenschap voor de roerganger. Zeker op ons hoofdvaarwater het Hollands Diep.
 • De stuurman/vrouw heeft de leiding over de sloep tijdens het daadwerkelijk roeien. Bij trainingen, tochten en wedstrijden.
 • Dat betekent dat de stuurman/vrouw als bemanningslid primair verantwoordelijk is voor de veiligheid van sloep
  en bemanning en het manoeuvreren.
 • De kennis en kunde van de stuurman/vrouw liggen v.w.b. vaarreglementen op het niveau van het vaarbewijs
  Kennis en toepassing van de regelgeving voor de binnenwateren.
 • De roeiers volgen de aanwijzingen (commando’s) van de stuurman/vrouw prompt uit.
  Daarbij dient de stuurman/vrouw zich te realiseren dat de aanwijzingen (commando’s) duidelijk, verstaanbaar, uitvoerbaar
  en eenduidig  moeten zijn. Een aanwijzing bestaat uit een waarschuwingssysteem- en uitvoeringscommando.
 • Er wordt niet uitgevaren indien de weersberichten opgeven dat of dat er actueel sprake is van:
  .  Mist (de bebakening van de vaarweg is niet zichtbaar)
  .  Harde wind (windkracht 5 of meer, schuimkoppen op het water)
  .  IJsgang
  .  (Dreigend) Onweer
 • In het donker, bij verminderd zicht, vanaf windkracht 5 en of watertemperatuur onder 12 graden is het voor de gehele bemanning
  verplicht het reddingsvest te dragen.
 • Reddingsvesten worden altijd aan boord meegenomen.
 • Er wordt niet in het donker uitgevaren, zonder werkende verlichting. Dat is voor roeisloepen een rondschijnend wit licht.
  Er is een reserve set batterijen in de boot aanwezig. In het donker en bij verminderd zicht, door bijvoorbeeld zware regenval,
  wordt een radarreflector getoond. Overdag is deze niet noodzakelijk, maar wel aan te bevelen.
 • In het donker en bij verminderd zicht wordt zoveel als mogelijk stuurboordwal gevaren in de opvaart, en bakboordwal tijdens de afvaart.
  Bij het uitvaren in het donker is minimaal 1 zaklamp in de boot aanwezig.
 • Het minimum aantal bemanningsleden waarmee wordt uitgevaren is 5 personen inclusief stuurman/vrouw.
  Bij uitzondering en in onderling overleg kan met 5 of minder roeiers worden gevaren.
  De eindbeslissing om uit te varen ligt bij de stuurman/vrouw.
 • Aan boord is tijdens het roeien een sleeplijn, een verbanddoos en minimaal 1 gsm telefoon aanwezig. Veder zijn een marifoon en een
  anker met ankerlijn aanwezig. Marifoon dient op het Hollands Diep te worden uitgeluisterd op kanaal 10.
 • Verzorging: Elk bemanningslid is verantwoordelijk voor de eigen verzorging op het gebied van eten, drinken, beschermingsmogelijkheden
  tegen de zon en kleding. Denk er aan dat roeien een inspannende bezigheid is waarbij menig zweetdruppel kan vloeien.

Fair winds and following seas.

Goeie vaart.