admin


Marian en Max en later┬áDick hebben gezorgd voor het beheer van het gebouw en van de bar. Deze taken hebben zij met veel toewijding vervuld. Vele┬ákeren gedurende het deze jaren stapten ze op de fiets om wat te regelen, te repareren, de voorraden aan te vullen of de vuilnisbak buiten te zetten. En dit is […]

Beheer & huren van clubgebouw “De Campagne”